OM  SWEDISH TOFFEES  


STADGAR


§1. Verksamhetsbeskrivning

Supporterklubben stadgar syftar till att kunna styra klubbens arbete och verksamhet, i takt med ett växande intresse för moderklubben Everton FC. Swedish Toffees erbjuder en gemensam intresse plattform gentemot Everton FC.
VÅR HISTORIA


Swedish Toffees började med att en supportrar fick kontakt med varandra på forumet på Svenska Fans.
                                                                                     MEDLEMSANTAL

                                                                            
                                                                                                          Antal medlemmar 2020/21      585
                                                                                                          Antal medlemmar 2019/20      555
                                                                                                          Antal medlemmar 2018/19       531
                                                                                                          Antal medlemmar 2017/18        520
                                                                                                          Antal medlemmar 2016/17       465
                                                                                                          Antal medlemmar 2015/16       410

                                                                                                          Antal medlemmar 2014/15       376
                                                                                                          Antal medlemmar 2013/14       331
                                                                                                          Antal medlemmar 2012/13       305
                                                                                                          Antal medlemmar 2011/12        233
                                                                                                          Antal medlemmar 2010/11        228
                                                                                                          Antal medlemmar 2009/10     223
                                                                                                          Antal medlemmar 2008/09    162